.

   Tiêu chuẩn nước bể bơi - Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL

   01/04/2022 09:45 UTC - Lượt xem: 29459

   Tiêu chuẩn nước bể bơi mới nhất theo Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL cụ thể như thế nào? Tiêu chuẩn về nguồn nước cấp, hóa chất sử dụng ra sao?...Cùng NHATRANGPOOL đi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé.

   Tiêu chuẩn nước bể bơi

   Tiêu chuẩn nước bể bơi – Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL 

   Hiện nay tiêu chuẩn nước hồ bơi đang được áp dụng theo thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL. Theo đó nước trong bể cần phải đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn của nước hồ bơi về chỉ tiêu nước sinh hoạt theo quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT ban hành kèm theo thông tư số 05/2009/BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cụ thể như sau:

   STT Thông số Chỉ tiêu Áp dụng
   1 Độ trong > 25 độ sneller Nhìn thấy đáy hồ
   2 Độ màu < 5 hoặc 6 đơn vị trong thang màu Hồ bơi ngoài trời
   <2 đơn vị trong thang màu Hồ bơi trong nhà
   3 Hàm lượng chất vẩn đục <2mg/l Hồ bơi ngoài trời
   <1mg/l Hồ bơi trong nhà
   4 Độ pH 7,3-7,6
   5 Độ cứng (tính theo CaCO3) 500mg/l
   6 Clorua <0,5mg/l
   7 Amoniac <0,5mg/l

   Lưu ý: Tiêu chuẩn chất lượng nước bể bơi về các chỉ số trên cần được test ít nhất 1 lần/ngày và cần lưu mẫu nước kiểm tra 500ml cho mỗi lần kiểm tra. Tài liệu ghi chép cho mỗi lần kiểm tra cần phải được lưu hồ sơ và cung cấp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu.

   Tiêu chuẩn nước hồ bơi về nguồn nước cấp 

   Đối với tiêu chuẩn nguồn cấp nước cho bể sẽ căn cứ vào việc bể có sử dụng hệ thống lọc hay không. Cụ thể:

   • Đối với bể không sử dụng hệ thống lọc: Cần phải được thay nước thường xuyên, thực hiện vệ sinh khử trùng tối thiểu 1 lần/tuần.
   • Đối với bể sử dụng hệ thống lọc: Theo tiêu chuẩn nước bể bơi thì tối thiểu cần thực hiện vệ sinh, xử lý nước 1 lần/tuần.

   Ngoài ra theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/BYT ngày 17/6/ 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, nước trong bể cần phải đảm bảo các tiêu chí cụ thể như sau:

   Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa cho phép Phương pháp thử Mức độ giám sát
   I II
   Màu sắc TCU 15 15 TCVN 6185 – 1996 (ISO 7887- 1985) hoặc SMEWW 2120 A
   Mùi vị Không có mùi lạ Không có mùi lạ Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B A
   Độ đục NTU 5 5 TCVN 6184 – 1996 (ISO 7027 – 1990) hoặc SMEWW 2130 B A
   Clo dư mg/l 0.3 – 0.5 SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 A
   pH 6 – 8,5 6 – 8,5 TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ A
   Hàm lượng amoni mg/l 3 3 SMEWW 4500 – NH3 C hoặc SMEWW 4500 – NH3 D A
   Hàm lượng sắt tổng mg/l 0.5 0.5 TCVN 6177- 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe B
   Chỉ số pecmanganat mg/l 4 4 TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) A
   Độ cứng mg/l 350 TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C B
   Hàm lượng Clorua mg/l 300 TCVN 6194 – 1996 (ISO 9297- 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl- D A
   Hàm lượng Florua mg/l 1.5 TCVN 6195- 1996 (ISO 10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F- B
   Hàm lượng Asen tổng mg/l 0.01 0.05 TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B B
   Coliform tổng vi khuẩn /100ml 50 150 TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 A
   E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt vi khuẩn /100ml 0 20 TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308-1,2- 1990) hoặc SMEWW 9222 A

   Trong đó

   – Đối với mục “Giới hạn tối đa cho phép”

   • I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước.
   • II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình

   – Đối với mục “Mức độ giám sát”

   Mức độ A

   • Thực hiện xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tháng do cơ sở thể thao thực hiện.
   • Thực hiện kiểm tra, xét nghiệm ít nhất 01 lần/03 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

   Mức độ B

   • Thực hiện xét nghiệm ít nhất 01 lần/03 tháng do cơ sở thể thao thực hiện.
   • Thực hiện kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.

   – Giám sát đột xuất

   Ngoài việc đáp ứng tốt các chỉ số về tiêu chuẩn nước bể bơi vừa nêu, các cơ quan chức năng có thể giám sát đột xuất trong các trường hợp sau:

   • Nếu nhận thấy kết quả kiểm tra hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nước có nguy cơ bị ô nhiễm.
   • Khi xảy ra sự cố môi trường, mà sự cố này có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.
   • Khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

   Tiêu chuẩn nước hồ bơi về nguồn nước cấp

   >> Xem thêm: Dịch vụ vệ sinh hồ bơi, bể bơi – CHUYÊN NGHIỆP – GIÁ ƯU ĐÃI

   Tiêu chuẩn chất lượng nước bể bơi – Nồng độ pH và Clo trong nước

   Đối với tiêu chuẩn nước bể bơi về độ pH và Clo có trong nước, chủ công trình hồ bơi cần phải đảm bảo các tiêu chí cụ thể như sau:

   • Nồng độ Clo dư trong nước: luôn từ 0,4 – 1 PPM.
   • Nồng độ PH : từ 7,2 – 7,6.
   • Độ cứng: 200mg/lít.
   • Độ kiềm: từ 50 đến 100 mg/lít.
   • Chuẩn kali: <1%.
   • Nước hồ phải trong, nhìn thấy rõ đáy hồ và không có mùi lạ.
   • Màu nước không quá 10 độ côbalt.
   • Nhiệt độ nước không quá 20-26o C.

   Tiêu chuẩn nước hồ bơi về nồng độ pH và Clo trong nước

   Tiêu chuẩn hóa chất trong nước hồ bơi

   Để có thể vận hành công trình bể bơi ổn định, chất lượng nước an toàn, đạt tiêu chuẩn nước bể bơi, cần phải đáp ứng tiêu chuẩn về hóa chất trong bể như sau:

   STT Thông số Chỉ tiêu Áp dụng
   1 PH 6,5-8
   2 Độ màu 5-50
   3 Độ cứng (CaCO3) Pt – Co 150-500
   4 Tổng lượng kiềm ( CaCO3) Mg/l 80 – 50
   5 Chất rắn lơ lửng Mg/l < 20
   6 Oxy hòa tan Mg/l > 6
   7 Asen Mg/l < 0,05
   8 Cadimi Mg/l < 0,01
   9 Chì Mg/l < 0,05
   10 Crôm Mg/l < 0,05
   11 Xyanua Mg/l < 0,01
   12 Đồng Mg/l < 1
   13 Florua Mg/l < 1
   14 Kẽm Mg/l < 0,5
   15 Mangan Mg/l 0,1
   16 Amoniac (tính theo N) Mg/l < 0,005
   17 Phenol Mg/l < 0,001
   18 Sắt Mg/l 1-5
   19 Sunphat Mg/l 200-400
   20 Thủy Ngân Mg/l < 0,001
   21 BOD Mg/l 0-25
   22 COD Mg/l 35
   23 Fecalcoli MPN/100ml 0
   24 Coliform MPN/100ml 3

   Đảm bảo chất lượng nước hồ bơi như thế nào?

   Để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước bể bơi, các bạn cần thực hiện một số biện pháp dưới đây:

   • Thường xuyên test nước để kiểm tra chính xác nồng độ pH và nồng độ Clo dư và các chỉ số khác có đạt tiêu chuẩn nước bể bơi hay không.
   • Khi nồng độ pH và Clo dư không đạt chuẩn, cần sử dụng hóa chất phù hợp để cân bằng các chỉ số trên về nồng độ tiêu chuẩn.
   • Khi xử lý nước bằng hóa chất cần thực hiện vào thời điểm buổi chiều mát, để tránh ánh nắng làm giảm hiệu quả của hóa chất.
   • Bể cần được vệ sinh thường xuyên để đạt tiêu chuẩn chất lượng nước hồ bơi, nhất là đối với các bể có đông người tham gia bơi lội.

   Đảm bảo chất lượng nước hồ bơi như thế nào

   >>Bạn có thể xem thêm: Quy trình xử lý nước hồ bơi – Chi tiết từng bước

   NHATRANGPOOL – Đơn vị cung cấp hóa chất hồ bơi chất lượng

   Để đảm bảo tiêu chuẩn nước bể bơi, ngoài việc vệ sinh, cọ rửa bể thường xuyên chúng ta cần sử dụng đến hóa chất trong một số trường hợp nhất định. Chính vì vậy nhu cầu sử dụng hóa chất ngày càng tăng cao. Tuy nhiên để có thể mua được hóa chất đảm bảo không phải là điều dễ dàng, bởi hiện nay có rất nhiều đơn vị cung ứng mặt hàng này. Nếu bạn cảm thấy băn khoăn, lo lắng không biết nên mua hàng ở đâu, hãy đến với NHATRANGPOOL nhé:

   • Chúng tôi tự tin có thể mang đến cho quý khách những loại hóa chất tốt nhất, rõ ràng về xuất xứ.
   • Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại hóa chất để quý khách chọn lựa.
   • Giá không phải nghĩ.
   • Giao hàng nhanh.
   • Hàng sẵn số lượng lớn trong kho, có thể giao ngay cho quý khách sau khi chúng tôi xác nhận đơn hàng.
   • Hỗ trợ khách hàng tận tâm, chu đáo, chuyên nghiệp…

   NHATRANGPOOL vừa chia sẻ đến các bạn toàn bộ thông tin về tiêu chuẩn nước bể bơi. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ, có thể giúp các bạn hiểu hơn về tiêu chuẩn của nước hồ bơi này, từ đó có hướng xử lý để đảm bảo chất lượng cho nguồn nước. Nếu cần mua hóa chất chính hãng, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 0975 878 008 để nhận báo giá chi tiết nhé.

    
   Bài xem nhiều